läbi teavitustegevuse kursused, seminarid, konverentsid Eestis
ja pärast

Teie päring on saadetud. Võtame teiega lähimal ajal ühendust!

vorm Osalejate registreerimine

Saada

PROGRAMM

Õppekava nimetus
 • Esmaabi väljaõpe
Õppevorm
 • Kontaktõpe
Õppekava math
 • 2 päev,16 akadeemilist tundi
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Õppekeskkonna kirjeldus
 • Loeng, juhitud diskussioon, grupitöö
Asukoht
 • Altway oü läbi teavitustegevuse kursused
 • Algus mõlemal päeva: 10:00
 • Lõunapaus: 12:00-13:00
 • Lõpp mõlemal päeval: 17:00
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
 • Tööandja poolt määratud esmaabiandjad
õppe alustamise tingimused
 • nõuded puuduvad
Õppekava kirjeldus ja õpimeetodid
 • Õppekavarühm Tervis, Meditsiin Õppekava koostamine alus Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“
Esmaabi koolituse läbiviimiseks kasutatavad materjalid
 • Powerpoint programm
 • mannekeen
 • esmaabikomplekt
 • sidumismaterjal
 • kolmnurk rätikud
 • lisatarvikud
Õppekava eesmärgid
 • rakendada esmaabi võtteid
Õppekava õpiväljundid
 • Õpilane:
 • hindab kannatanu seisundit
 • Oskab rakendada esmaabi võtteid
 • Suudab organiseerida kannatanu transpordi haiglasse
Õppe sisu
 • Esmaabi olemus
 • Kannatanu seisundi hindamine elustamine
 • Välimised verejooksud, šokk ja selle tunnus
 • Haava sidumistehnika ja - juhised
 • Luumurrud ja käitumine luumurru korral
 • Käitumine põletuste ja külmumise korral
 • Praktiliste oskuste omandamine
 • Teadmiste kontroll
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
 • Koolituse hindamismeetodiks on koolituse lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 70% ulatuses on õppijal õigus saada pädevustunnistus.
Lektorid
 • Kaja Maasik
Koolitaja kvalifikatsioon
 • Haridustee ja kogemused tervishoius
 • Kutseharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, esmaabi leкtor
Koolitusasutus
 • Qvalitas Koolitusasutus, Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 205763
 • Esitatud 28.11.2018
Hind
 • baaskoolitus 110 eurot/osavõtja + 20%
 • täiendkoolitus 70 eurot/osavõtja +20%
Mille poolest me erineme konkurentidest

Eesmärgiks

on pakkuda klientidele
kvaliteetseid koolitusteenuseid

Loenguid peavad kogemustega

erialaspetsialistid
eesti ja vene keeles

Läbiviimise

aeg ja koht
kokkuleppe alusel

Kursuse lõpetamisel

antakse osvõtjatele
ametlikud tunnistused

Seminarid ja töötoad

kokkulepitud
kliendiga programm

ALTWAY OÜ

Asutatud 2006. aastal Eestis
erakapitalile, toetab EAS

Registreerimine